Poli mlađi osnovac 2

Po završetku Poli mlađi osnovac 2 nivoa, učenik postiže sledeće rezultate:

Veštine komunikacije

 • Govor
 • Slušanje
 • Čitanje
 • Alfabet
 • Gramatika
 • Vokabular

Veštine komunikacije

 • Pozdravlja i predstavlja druge ljude
 • Pruža osnovne informacije o sebi
 • Može da speluje reči
 • Opisuje stavke, njihov broj i lokaciju
 • Diskutuje o događajima koji se sada dešavaju
 • Govori o stvarima koje voli i želi
 • Može da ponudi nešto, kao i da odgovori na predlog uz saglasnost ili neslaganje
 • Može pristojno pitati i odgovarati na pitanja
 • Može tražiti pomoć

Govor

 • Recituje pesme i peva pesme sa programa kursa sa ispravnom intonacijom i izgovorom
 • Opisuje objekte ili ljude uz jednostavnu strukturu opisa i crtaju na papiru
 • Može pratitii i razumeti jednostavan razgovor o jednoj od pokrivenih tema

Slušanje

 • Razume govor sagovornika i odgovara na njega u okviru proučavanih tema
 • Razume sadržaj malih priča na osnovu poznatih reči i izraza, zasnovanih na slikama

Čitanje

 • Poznaje pravila čitanja osnovnih slova
 • Može da čita mali tekst izgrađen na poznatim strukturama i rečima

Vokabular

 • Osnovne informacije o sebi
 • Brojevi 10-20
 • Boje
 • Školski pribor, predmeti u učionici
 • Moja porodica
 • Igračke
 • Divlje zivotinje i kućni ljubimci
 • Domaće životinje
 • Akcije
 • Odeća
 • Hobi i sport
 • Nameštaj
 • Hrana i piće
 • Mesta u gradu
 • Priroda
 • Odmor i praznici

Gramatika

 • Gramatika je predstavljena u obliku gotovih struktura, a ne pravila.
 • Primer: To je … Nije … Je li …? Oni su … Oni nisu … Jesu li …? Mogu … Ne mogu … Možeš li …? Koji je tvoj omiljeni …? Sviđa mi se … Ne sviđa mi se … Voliš li …? Da, znam. Ne, ne znam. Imam … Nemam … Imate li …? – Da imam. Ne, nisam. On / Ona ima … Nije dobio … Je li dobio …? – Da on jeste. Ne, nije. Šta radiš? – Ja … ing. Šta on / ona radi? – On / ona je … ing. Novi materijal: Postoji / su … Ne postoji / nije … Je li / postoji …? Koliko ih ima? Gde je? – Na / u / ispod / iza / između / ispred / pored … Ovo je … / Ovo su … Čije je? – Moj je. – Ben je. To su momci. Da li bi želeo …? Ja bih … Mogu li dobiti malo …? – Ovde si. Volim … I ja. Ne. Like / love + ing On / Ona voli … Da li voli …? – Da, ima. Ne, ne zna. Pogledajte me / njega / sebe / vas / nas / njih. Da li želiš …? Želim … Ne želim …

Pisanje

 • Samostalno piše jednostavne rečenice na osnovu poznatih reči i struktura

Interdisciplinarna komunikacija

 • Matematika: Sabiranje objekata (1+1 stolica su: 2 stolice!)
 • Crtanje u slobodno vreme
 • Hrana
 • Muzika: Pesmice koje prate silabus
 • Geografija: Drzave i mape