Poli srednji osnovac 2

Po završetku Poli srednji osnovac 2 nivoa, učenik postiže sledeće rezultate:

Veštine komunikacije

 • Govor
 • Slušanje
 • Čitanje
 • Pisanje
 • Gramatika
 • Vokabular
 • Interdisciplinarna komunikacija

Veštine komunikacije

 • Opisuje mesta u gradu
 • Opisuje i upoređuje stavke, njihov broj, pripadnost i lokaciju
 • Izražava svoje mišljenje i osećanja
 • Opisuje izgled, karakter i aktivnosti ljudi
 • Govori o dnevnim aktivnostima i njihovoj učestalosti
 • Odgovara na pitanja o tome šta želi da nauči, šta sada želi da uradi
 • Govori o redosledu događaja
 • Objašnjava uzrok i posledice događaja
 • Priča o prošlim događajima

Govor

 • Piše pesme ili peva pesme sa programa kursa sa ispravnom intonacijom i izgovorom
 • Opisuje objekte ili ljude koji koriste jednostavne strukture i crtaju na papiru (8-9 rečenica)
 • Može se priključiti razgovoru o jednoj od pokrivenih tema

Slušanje

 • Razume priče i priča na osnovu na osnovu poznatih reči i izraza, zasnovanih na slikama. Priča može da sadrži mali broj nepoznatih reči.
 • Može da pogodi značenje nekih nepoznatih reči iz konteksta.

Čitanje

 • Može čitati tekst izgrađen na poznatim strukturama i rečima sa malim sadržajem nepoznatih reči.
 • Može da pronađe potrebne informacije u tekstu da odgovori na pitanje.
 • Može pronaći informacije koje su mu potrebne na datom papiru bez pomoci profesora.

Vokabular

 • Profesije
 • Pridevi
 • Lekcije u školi
 • Opis ljudi
 • Sport
 • Istraživači i avanture
 • Hobbi
 • Zdravlje
 • Kompjuteri i elektronika
 • Zoo životinje
 • Hrana
 • Stranke i praznici

Gramatika

 • jesam, hoću, mogu
 • Present simple
 • Present continuous
 • Prilozi učestalosti: ponekad, uvek, nikada i pitanje: Koliko često ...?
 • Stepen poređenja prideva
 • Past simple (to be)
 • Past simple (regular, irregular verbs ).
 • Before/after= pre/posle sa kim i gde
 • Prilozi načina delovanja
 • I want/ i don't want
 • Redni brojevi od 20-50
 • Could/couldn't
 • Komparativni i superlativni pridevi
 • Predlozi u, iz, oko
 • Količina izražavanja: torba / boca / zdela / kutija / čaša / čaša od
 • želim da neko uradi (nešto)

Pisanje

 • Može napisati mali esej, na osnovu plana
 • Može da popuni obrasce i kartice koristeći lične podatke.
 • Može pisati kratka pisma, poruke i razglednice koristeći informacije o sebi i svojoj okolini.

Interdisciplinarna komunikacija

 • Matematika: jedinice
 • Sport: igre sa loptom
 • Literatura: pesme, drame i romani
 • Muzika: Instrumenti
 • Nauka: ugrožene životinje; kosturi i kosti; hrana
 • Tehnologija: roboti