Poli viši osnovac 2

Po završetku Poli viši osnovac 2 nivoa, učenik postiže sledeće rezultate:

Veštine komunikacije

 • Govor
 • Slušanje
 • Čitanje
 • Pisanje
 • Gramatika
 • Vokabular
 • Interdisciplinarna komunikacija

Veštine komunikacije

 • Opis mesta, životinja, objekata
 • Opisati količinu nečega
 • Opis frekvencije odredjene akcije
 • Davanje saveta
 • Izražavanje potrebe
 • Razgovaranje o budućim planovima
 • Pričanje o događajima koristeći određene klauzule
 • Upotreba pretpostavki o budućim događajima
 • Razgovaranje o akcijama koje su se dogodile u određenom trenutku u prošlosti
 • Objasniti put nekome koristeći mapu
 • Razgovaranje o tome šta se desilo u prošlosti i kako to utiče na sadašnjost
 • Razgovaranje o prilikama

Govor

 • Može da ispriča pesme ili da peva pesme sa programa kursa sa ispravnom intonacijom i izgovorom
 • Može da opiše osobu ili objekat koristeći poznate strukture. (10-12 rečenica)
 • Učenik je u stanju da održi spontani razgovor

Slušanje

 • Razume priče i priče na osnovu poznatih reči i izraza. Priča može da sadrži mali broj nepoznatih reči
 • Može da pogodi značenje nekih nepoznatih reči iz konteksta

Čitanje

 • Može čitati tekst izgrađen na poznatim strukturama i rečima, sa malim sadržajem nepoznatih riječi
 • Izrađuje svoj izveštaj o temi koja se proučava (na primer, o tradiciji zemlje)
 • Pronalazi potrebne informacije na prezentaciji lekcije

Vokabular

 • Nove tehnologije
 • Pozorište
 • Mitovi i legende
 • Mitske životinje
 • Moderne vrste transporta
 • Putovanje svemirom
 • Na selu
 • Kompas, delovi sveta
 • Ekspedicije i avanture
 • Hrana
 • Mora i okeani
 • Slobodno vreme i hobi
 • Odeća
 • Zemlje i nacionalnosti

Gramatika

 • Present simple, present continious, past simple, past continuous, present perfect, have, go, how much, how many, where, which?
 • Dodavanje rečenica sa ko, gde, koji
 • Future
 • nakon toga, posle, pre, onda, kada (after, before, then, when)
 • Upoređivanje past continuous i past simple-a
 • Brojne i nebrojene imenice: enough, too much
 • jer, još uvek, samo, još, već (because, still, just, yet)
 • Zamjenice: neke, bilo koje, ne, sve, nekoga, bilo koga, bilo koga, nešto, ništa, sve, bilo gdje, bilo gdje, nigdje, svugde
 • Modalni glagoli: (may, might)

Pisanje

 • Piše jednostavne tekstove koristeći poznate strukture.
 • Popunjava obrasce i kartice koristeći lične podatke.
 • Može pisati kratka pisma, poruke i razglednice, koristeći informacije o sebi i okolini.
 • Moze da pise kratku pricu

Interdisciplinarna komunikacija

 • Literatura: Legende i mitovi
 • Likovna umetnost: pejzaži i pejzažni umetnici
 • Nauka: solarni sistem; mikroorganizmi; lanci ishrane
 • Muzika: žanrovi i stilovi muzike
 • Istorija: Istorija kostima
 • Lingvistika: poreklo engleskog jezika