image

Grupni kurs stranih jezika po nivoima

Grupni kurs stranih jezika po nivoima je idealan za osobe koje vole druženje, i koje se lakše oslobađaju treme u grupi.

Prilikom interakcije sa drugim ljudima, vežbamo pravilno korišćenje fraza i izraza, kao i kroz iskustvo pravljenja vaših greški, ali i drugih polaznika pomaže vam da bolje naučite određeno gradivo.

Postoje 3 osnovna nivoa znanja stranog jezika, kao i 6 podnivoa

Osnovni: A (početni), B (srednji) i C (napredni)
Podnivoi: (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

Nakon završenog A1 (početnog nivoa) možeš da se predstaviš, da čitaš, da kažeš koliko imaš godina, da kažeš koji ti je hobi, i da koristiš jednostavan vokabular.

Nakon završenog A2 (viši početni nivo), možeš već da se snalaziš u svakodnevnim situacijama. Poput kupovine, komunikacije na ulici, da kupiš kartu na aerodromu i slično.

Nakon završenog B1 (niži srednji nivo), vec se očekuje da znaš većinu vokabulara iz tema koje se tiču naše svakodnevnice, poznavanje osnovnih gramatičkih pravila, počinješ sa radom na pisanju mail-ova, i formalnih i neformalnih tekstova. Očekuje se da bez zamuckivanja mozeš da opišeš sve vezano za svoj život.

Nakon završenog B2 (višeg srednjeg nivoa) možeš da razgovaraš o temama iz najrazlicitijih oblasti. Takođe, možeš da učestvuješ u kompleksnijoj diskusiji, i koristiš modalne glagole, kondicionale itd.

Ovaj nivo se uglavnom očekuje kod većine poslodavaca, zato što sa istim nivoom, možeš da funkcionišeš u firmi gde se redovno govori engleski jezik, i gde možeš da pišeš o različitim temama.

Nakon završenog C1 (naprednog nivoa) možeš da pričaš bez zamuckivanja, ali isto tako se i očekuje od tebe da koristiš i akademske izraze, kao i ulični jezik (sleng).

Za ovaj nivo je potrebno dosta truda i rada, i uglavnom se traži za odlazak na studije u inostranstvo, zbog želje da naši studenti nauče kako se pišu akademski radovi, da čitaju stručne tekstove i slično.

Nakon zavrsenog C2 (višeg naprednog nivoa) smatra se da ovaj jezik pričaš kao maternji. Ukratko, ovaj stupanj je najviši nivo, očekuje se da si ga toliko savladao da možeš pričati sa ljudima iz različitih dijalekatskih područija, i da ih možeš sve razumeti.

Naša škola stranih jezika ima grupe do 6 polaznika.

Zašto?

Ispostavilo se da veće grupe mogu da ,,uguše“ polaznike koji su stidljiviji, i da na taj način ne mogu da dođu do izražaja. Grupa do 6 polaznika je kompaktna, i polazinici brže izgube tremu od javnog nastupa.

Grupna nastava se kroz iskustvo pokazala kao najzabavniji način učenja, i ljudi rado dolaze na časove u našoj školi stranih jezika.

Trajanje grupnog kursa po nivoima:

Poluintenzivni:
4 meseca, 2x nedeljno po 90 minuta
Intenzivni:
2 i po meseca, 3x nedeljno po 90 minuta, večernji termini

Šta dobijaš:

Jačanje samopouzdanja prilikom konverzacije
Teme iz svakodnevnog života
Pristup odrađenim lekcijama
Čas gratis konsultacija od 60 minuta 1:1 sa profesorom nakon kursa za sve što ti je ostalo nejasno
Domaće zadatke nakon svake lekcije
Snimljene lekcije ako niste stigli da dođete
Sertifikat

Šta je potrebno:

Računar, laptop, tablet ili mobilni
Stabilan internet
Slušalice sa mikrofonom
Call Now Button