Pripremite se da govorite samouvereno sa najboljim
online profesorima

Svi profesori su diplomirani filolozi ili apsolventi Fililoškog fakulteta.
Prošli su kroz 3 faze pre nego što su postali deo našeg tima a to su:

Jelica

FILOLOG – ANGLISTA​

Ivana

FILOLOG – ANGLISTA​

Kristina

FILOLOG – ANGLISTA​

Marina

FILOLOG – ANGLISTA​

Olja

FILOLOG – ANGLISTA​

Sandra

FILOLOG – ANGLISTA​

Ivana

FILOLOG – ANGLISTA​

Vanja

FILOLOG – ANGLISTA​

Jelena

FILOLOG – GERMANISTA

Ivana

FILOLOG – ANGLISTA

Sara

FILILOG – ITALIJANISTA

Zorana

FILOLOG – ROMANISTA

Milena

FILOLOG – HISPANISTA

Mina

Filolog – germanista

Andjela

FILOLOG – GERMANISTA