image

Učenje stranog jezika po nivoima

Nisi početnik? A želis da znaš na kom si nivou?
Želiš da osim konverzacije poradiš i na svim ostalim poljima poput gramatike, pisanja, čitanja i slušanja?

Onda je kurs po nivoima pravi izbor za tebe!

Postoji nekoliko nivoa i ti nivoi poznavanja jezika se zapravo odnose na CEFR – Common European Framework of Reference for languages (Zajednički evropski referentni okvir za žive jezike).

Postoje 3 osnovna nivoa znanja jezika A (pocetni), B (srednji) i C(napredni)

Kao i 6 podnivoa (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

Nakon završenog A1 (početnog nivoa) možeš da se predstaviš, da čitaš, da kazeš koliko imaš godina, da kažeš koji ti je hobi, i da koristiš jednostavan vokabular.

Nakon završenog A2 (viši početni nivo), možeš već da se snalaziš u svakodnevnim situacijama. Poput kupovine, komunikacije na ulici, da kupiš kartu na aerodromu i slično.

Nakon završenog B1 (niži srednji nivo), već se očekuje da znaš većinu vokabulara iz tema koje se tiču naše svakodnevnice, poznaješ osnovna gramatička pravila, počinješ sa radom na pisanju mail-ova, i formalnih i neformalnih tekstova. Očekuje se da bez zamuckivanja možeš da opišeš sve vezano za tvoj zivot.

Nakon završenog B2 (višeg srednjeg nivoa) možeš da razgovaraš na teme iz najrazličitijih oblasti. Takođe, mozeš da učestvuješ u kompleksnijoj diskusiji, i koristiš modalne glagole, kondicionale itd.

Ovaj nivo se uglavnom očekuje kod većine poslodavaca, zato što sa istim nivoom, možeš da funkcionišeš u firmi gde se redovno govori engleski jezik, i gde možeš da pišeš o razlicitim temama.

Nakon završenog C1(naprednog nivoa) možeš da pričaš bez zamuckivanja, ali isto tako se i očekuje od tebe da koristiš i akademske izraze, kao i ulični jezik (sleng)

Za ovaj nivo je potrebno dosta truda i rada, i uglavnom se traži za odlazak na studije u inostranstvo, zbog želje da naši studenti nauče kako se pišu akademski radovi, da čitaju stručne tekstove i slično.

Nakon završenog C2 (višeg naprednog nivoa) smatra se da ovaj jezik pričaš kao maternji. Ukratko, ovaj stupanj je najviši nivo, očekuje se da si ga toliko savladao da možeš pričati sa ljudima iz različitih dijalekatskih područija, i da ih možeš sve razumeti.

Zakaži besplatan čas konsultacija sa profesorom, i dobićes test za određivanje nivoa znanja!

Kolikotraje kurs po nivoima?

25 časova od po 60 minuta

Šta dobijam nakon ovog kursa?

Sertifikat o pređenom nivou (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
Samopouzdanje prilikom konverzacije
Poboljšanje vokabulara
Domaće zadatke nakon svake lekcije
Gratis Speaking Club (Časovi konverzacije)

Šta mi treba za pohađanje kursa?

Računar, laptop, tablet ili mobilni
Stabilan internet
Slušalice sa mikrofonom
Call Now Button