ONLINE ŠKOLA STRANIH JEZIKA POLIGLOT

NEŠTO VIŠE O NAMA

Ideja o osnivanju škole stranih jezika nastala je usred posmatranja pristupa našeg školskog sistema, pristupa u regularnim školama stranih jezika, kao i pristupa samih učenika prema stranim jezicima.

Naime, u školama nije moguće ostvariti konverzaciju usled velikog broja đaka u učionici, dok u standradnim školama grupe nisu oformljene tako da svi jednako usvajaju znanje. Pa i oni koji brže usvoje, ne mogu doći do izražaja zbog drugih koji nekad usporavaju proces učenja stranog jezika. Jezik je konverzacija, a ne gramatika po našem mišljenju, a i mišljenju mnogih.

Ovakvim zapažanjem, implementirali smo drugačiji pristup od ostalih škola stranih jezika koje se razlikuje u sledećim stvarima. Kao prvo, fokus škole je individualna nastava, odnosno rad jedan na jedan. Time se gradivo kvalitetnije i brže prelazi od standardnih škola.

Veliki broj ljudi odbija da uči strani jezik upravo zbog ovakvog pristupa koji nije ni malo lak, ni interesantan.
Ovakvim zapažanjem, implementirali smo drugačiji pristup od ostalih škola koje se razlikuje u sledećim stvarima.

Vlasnik online skole jezika Poliglot - Savo Anicic
Vlasnik online skole jezika Poliglot - Savo Anicic

Kao prvo, fokus škole je individualna nastava, odnosno rad jedan na jedan, ili rad u malim grupama do šest studenata. Time se gradivo kvalitetnije i brže prelazi od standardnih škola.

Pristup svakom učeniku je drugačiji. Profesori osim što su tu da ispredaju određeno gradivo, znaju kako da pristupe svakom učeniku ponaosob i tako izvuku maksimum. Zato smo ih i nazavali personalizovanim profesorima.

Osnivač škole, Savo Aničić je implementirao ovu ideju u naš sistem nakon dugogodišnjeg rada u američkim, ruskim, nemačkim i kineskim firmama.

U duhu vremena, mnogo poslova se prebacuje sa realnog sveta u virtuelni. Takav je i slučaj i sa školama stranih jezika. Želimo da pristup omogućimo svima, pogotovo onima sa manjkom vremena, i željom za usavršavanjem.

Želimo da svakome od vas ovo i omogućimo!

Dobro nam došli!

Call Now Button